شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

اخبار آذرباتری

گزارشی از واحد کنترل کیفی

گزارشی از واحد کنترل کیفی

گزارشی از واحد کنترل کیفی

 جلسه در وزارت صمت و نهایی سازی تولید خودروی وانت در ارومیه

جلسه در وزارت صمت و نهایی سازی تولید خودروی وانت در ارومیه

حضور دکتر وحدت طلب در وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نهایی سازی پروژه تولید خودرو ی وانت در ارومیه

گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان

گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان

گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان

گزارش تصویری بازدید معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از کارخانه اذرباتری

گزارش تصویری بازدید معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از کارخانه اذرباتری

بازدید شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی و ملامحمدی زاده فرماندار ارومیه از کارخانه اذرباتری