شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
شرایط نگهداری باتری

شرایط نگهداری باتری

0

 

1- برای جلوگیری از کاهش عمر مفید و آسیب به صفحات باتری از استارت زدن متوالی و طولانی و نیز شارژ و دشارژ باتری خودداری نمایید .

2- در زمان تعویض روغن ، اتصالات باتری را بررسی از محکم بودن آن اطمینان حاصل نمایید

3- هر شش ماه یک بار سیستم برق خودرو را بررسی و عیوب احتمالی را بررسی نمایید.

4- در زمانی که به مدت طولانی از خودرو استفاده نمی نمایید باتری را از خودرو باز نموده و یا بست باتری را جدا نمایید.

5- هیچ گاه باتری خودرو را بیش از حد مجاز شارژ ننمایید.

6- جهت بستن و محکم کردن بست ها از اچار استفاده گردد و از ضربه زدن به قانتاق هاجدا خودداری نمایید.

7- بررسی سطح الکترولیت (آب اسید )حدود ۲۰ میلیمتر روی سطح صفحات کافی است.

8- باتری را در معرض نور مستقیم خورشید و یا گرمای زیاد قرار ندهید .

9- در مناطق گرمسیری و هوای گرم یا در صورت استفاده بیش از حد از خودرو احتمالا سطح الکترولیت (آب اسید ) به علت تبخیر کاهش می یابد. با توجه به شرایط اقلیمی کشور لازم است در هر بار تعویض روغن یا در دوره های زمانی منظم سطح الکترولیت ( آب اسید ) باتری بررسی شده و در صورت نیاز به میزان مناسب آب مقطر اضافه گردد، به نحوی که سطح الکترولیت (آب اسید) حدود ۲۰ میلیمتر بالای سطح عایق صفحات را بپوشاند.

10- از اضافه نمودن مواد افزودنی مختلف (مثل قرص باتری و ...) خودداری نمایید.

11- از ایجاد اتصال بین قطب های منفی و مثبت باتری جدا خودداری نمایید، زیرا ممکن است موجب انفجار و یا صدمات جدی به باتری و خودرو گردد.

12- از شکافتن باتری و تخلیه مواد آن بدلیل وجود اسید و مواد سربی در محیط زیست خودداری نمایید

نظرات

نظر خود را ثبت کنید.