شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
  آذرباتری با اقتدار عنوان سوم لیگ‌ والیبال جوانان ایران را کسب کرد

آذرباتری با اقتدار عنوان سوم لیگ‌ والیبال جوانان ایران را کسب کرد