شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
 آگهی استخدام 50 کارگر ساده توسط  گروه آذرباتری

آگهی استخدام 50 کارگر ساده توسط گروه آذرباتری