شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
برد شیرین والیبال بزرگسالان آذرباتری مقابل تیم سپاهان

برد شیرین والیبال بزرگسالان آذرباتری مقابل تیم سپاهان

 یک برد دلچسب مقابل تیم پرستاره و کهکشانی سپاهان

آذرباتری ارومیه ۳ - سپاهان اصفهان ۲