شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
توافقنامه راه اندازی خط تولید خودرو در ارومیه به امضا رسید

توافقنامه راه اندازی خط تولید خودرو در ارومیه به امضا رسید

توافقنامه راه اندازی خط تولید خودرو در ارومیه به امضا رسید

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی
در جلسه ای که به میزبانی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و با حضور مدیرعامل سایپا، رئیس مجمع نمایندگان استان، مدیرعامل زامیاد و مدیرعامل شرکت آذر محرکه ارومیه (جناب مهندس مرتاض) برگزار شد، توافقنامه راه اندازی خط تولید خودرو در ارومیه به امضا طرفین رسید.
بر اساس این توافقنامه با ایجاد زیرساخت های لازم، مقدمات تولید خودرو برای شرکت زامیاد در ارومیه فراهم می شود