شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
توسعه و پیشرفت آذرباتری در اوج بحران های اقتصادی

توسعه و پیشرفت آذرباتری در اوج بحران های اقتصادی

دکتر آیدین وحدت طلب نماینده مدیر عامل آذرباتری در مورد پیشرفت و توسعه فیزیکی این گروه صنعتی به مواردی اشاره کردد.
دکتر وحدت طلب گفت خرید و احیای ۷ واحد تولیدی راکد و تعطیل طی چند سال اخیر در شهرک های صنعتی ۱ و ۲ ارومیه و راه اندازی مجدد آنها در قالب گروه تولیدی آذرباتری ارومیه از سری اقداماتی هست که این گروه در راستای توسعه و گسترش صنعت در استان انجام داده است.
وی با اشاره به تلاش بی وقفه این گروه در راستای پیشبرد اهداف؛ مژده داد که خبرهای خوب بیشتری را در مورد آذرباتری در آینده نه چندان دور خواهیم شنید.