شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
دلایل خراب شدن باطری

دلایل خراب شدن باطری

بل از اینکه بخواهیم در رابطه با نحوه نگهداری باطری اتومبیل صحبت کنیم، ابتدا باید بدانیم که بطور کلی چرا یک باطری ممکن است زودتر از عمر مفید خود، خراب شود و از کار بیفتد. به طور متوسط یک باطری اتومبیل باید بین یک و نیم تا دو سال عمر مفید داشته باشد و پس از ان ضعیف شده و در نهایت قادر به روشن کردن خودرو نباشد.

اصلی ترین دلایلی که می تواند باعث ضعیف و در نهایت از کار افتادن یک باتری شود در ذیل لیست شده اند که می توان به این موارد اشاره نمود:

 • بطور کامل تخلیه کردن باطری
 • قرار دادن باطری در مجاورت گرمای زیاد
 • لرزش بیش از حد
 • سولفاته شدن باطری
 • رسوب گرفتن
 • درست عمل نکردن دینام خودرو و شارژ نکردن باطری
 • نگهداری باطری در شرایط بدون شارژ برای مدت طولانی

شرایط نگهداری باطری خودرو

شارژ غیر اصولی و بیش از حد موجب خرابی زودرس باطری می گردد

اینها تنها بخشی از عواملی هستند که ممکن است موجب تضعیف باطری خودرو و در نهایت از کار افتادن آن شوند. عدم توجه به موارد بالا و نگهداری باطری در شرایط نامناسب باعث کاهش طول عمر باطری می گردد، به طوری که ممکن است تنها پس از چندماه از خرید باطری، مجبور شوید دوباره یک باطری تازه تهیه کنید.

شرایط نگهداری باطری خودرو

پس از آگاهی از دلایل خراب شدن یک باطری نوبت به این میرسد که بدانیم شرایط نگهداری باطری خودرو چگونه باید باشد تا عمر مفید باطری خودروی خود را افزایش دهیم. باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که ما نمی توانیم بیش از عمر استاندارد یک باطری از آن کار بکشیم و این امر موجب می شود که در شرایط آب و هوایی سخت به مشکل بخوریم و خودرو خود را نتوانیم روشن کنیم. در ادامه به بهترین و ساده ترین روش هایی که ممکن است باعث افزایش عمر باطری شود اشاره خواهیم داشت.

 • در مواقعی که قصد استفاده نکردن از خودروی خود را برای مدتی بیش از چهار روز دارید، حتما بست باتری را جدا کرده و ارتباط آن را با خودرو قطع نمایید.
 • برای نگهداری باطری خودرو با عمر بیشتر، هیچگاه آن را بیش از حد شارژ نکنید.
 • هر چند وقت یک بار بست باطری ها را چک کرده و از عدم سولفاته شدن آن اطمینان حاصل کنید.
 • در فصول سرد سال خودرو را در مکان های گرم نگهداری کنید.
 • سطح اتکای باطری را چک کرده و از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 • اگر از باطری های اسیدی استفاده می کنید، حتما سطح مایع درون آن را چک کنید و در صورت کم بودن، از آب مقطر برای افزایش سطح مایع استفاده نمایید.
 • از استارت زدن های بی جهت و طولانی مدت بپرهیزید.
 • هیچگاه نگذارید باطری به طور کامل تخلیه گردد.
 • هیچگاه دو قطب باطری با یک دیگر اتصال ندهید.
 • برای جدا کردن باطری از خودرو، همیشه ابتدا قطب منفی را جدا کنید و سپس مثبت
 • رطوبت زیاد باعث کاهش طول عمر باطری می گردد.
 • هر چند وقت یکبار قطب های باطری را چک کرده و آن ها را شستشو کنید.
 • درب سلول های باتری را چک کنید تا در صورت شل شدن، آن ها را سفت کنید.

شرایط نگهداری باطری خودرو

سولفاته شدن باطری باعث کاهش عمر آن خواهد شد