شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
دیدار مدیریت امور شعب بانک ملی با مدیرعامل گروه آذرباتری

دیدار مدیریت امور شعب بانک ملی با مدیرعامل گروه آذرباتری

در ملاقات انجام شده بین بانک ملی ایران و دکتر وحدت طلب مدیر عامل مجموعه آذرباتری. مدیریت امور شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی ازگروه تولیدی آذرباتری تقدیر کرد