شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
معرفی همکار نمونه واحد شارژ اماده سازی بسنه بندی

معرفی همکار نمونه واحد شارژ اماده سازی بسنه بندی

بر اساس ارزیابی های به عمل آمده جناب اقای انور مهاجری به عنوان همکار نمونه تقدیر بعمل آمد.

در این تقدیرنامه آمده است :

به پاس تلاشها و از خود گذشتگی هایتان در واحد شارژ بسته بندی و اماده سازی ، این سپاس نامه به شما اهدا می شود.

امید است همچنان با ایمان و با انگیزه در راه دستیابی به موفقیت های بیشتر پیروز و سربلند باشید.