شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
گزارش تصویری از واحد رول سازی

گزارش تصویری از واحد رول سازی

رول کاری ورق های فلزی

رول کاری شامل فرآیند هایی است که موجب شکل دهی ورق های فلزی می شود. این فرآیند ها با استفاده از ابزار دستی و ماشینی با توجه به نقشه و رعایت الزامات فنی انجام می شوند. برخی از سازه ها که با استفاده از رول کاری تولید می شوند عبارتند از بدنه کشتی، مخازن و فضا پیما. در حالت کلی به عمل منحنی کردن ورق ها به شکل استوانه یا مخروط رول کاری گویند.

منحنی کردن ورق ها:

برخی از منحنی های ایجاد شده توسط رول کاری است و کاربردشان عبارت است از:

  • منحنی باز که کاربردش در پوسته مخازن بزرگ بدنه کشتی ها و قایق ها، پل ها و … می باشد.
  • منحنی بسته که کاربردش در  ساخت لوله ها و مخازن است.  
  •  

رول کاری منحنی باز

رول کاری منحنی بسته

روش های رول کاری:

انواع روش های رول کاری عبارت است از رول کاری دستی و ماشینی.

رول کاری دستی که به دو صورت انجام می شود، با اعمال نیروی دست و با استفاده از چکش مخصوص

رول کاری ماشینی که این روش هم به دو صورت انجام می شود، با استفاده از ماشین های نورد و با استفاده از ماشین های پرس.

رول کاری با نیروی دست

رول کاری با نیروی دست:

این روش خیلی متداول نیست و تنها برای ورق های نازک فلزی و مصنوعات کوچک استفاده م یشود. شکل روبرو مراحل انجام رول کاری با نیروی دست را نشان می دهد

رول کاری با چکش مخصوص

رول کاری با چکش مخصوص:

این روش برای رول کاری ورق هایی که ضخامتهای بیشتری نسبت به حالت قبل دارند، استفاده می شود.در این روش هم تولید منحنی های باز امکانپذیر است وهم تولید منحنی های بسته .بهترین روش رول کاری لبه های ورق ها استفاده از این روش است .شکل روبرو روند رول کاری با استفاده از چکش مخصوص را نشان می دهد.

رول کاری با ماشین نورد:

ماشین های نورد یا ماشین های غلطک از تعدادی غلتک تشکیل شده اند و به همین دلیل به آنها دستگاه غلتک نیز می گویند. در این روش ورق فلزی با استفاده از حرکات انتقالی غلتک ها به داخل دستگاه نورد کشیده می شود تا توسط نیروی فشاری غلتک ها، یک سری خم های متوالی بر روی آن ایجاد شود و در نهایت با تکرار این عمل ورق رول کاری می شود.

رول شدن ورق

ایجاد خم های متوالی در ورق

کشیده شدن ورق به داخل دستگاه نورد

انواع ماشین های نورد:

ماشین های نورد صرف نظر از نحوه اعمال نیرو، به دو دسته تقسیم می شوند. ماشین نورد هرمی افقی یا عمودی و  صاف کننده سه غلطک یا چهار غلتک.

رول کاری با ماشین هرمی

  • رول کاری با ماشین هرمی:

در این دستگاه ها یا غلتک بالا متحرک است (در مدل های دستی) و یا غلتک های پایین (در مدل های اتوماتیک). شکل روبرو رول کاری با ماشین های هرمی را نشان می دهد.

  • رول کاری با ماشین صاف کننده سه غلتک ساده:

شکل های زیر روند کار با این دستگاه را نشان می دهد.

منحنی کردن لبه ورق با ماشین

منحنی کردن لبه ورق با ماشین

مراحل رول کاری

انجام رول کاری مرحله به مرحله تا اتمام کار

منحنی کردن لبه دیگر ورق با ماشین

منحنی کردن لبه دیگر ورق با ماشین

  • رول کاری با ماشین صاف کننده سه غلتک کامل:

تفاوت این دستگاه ها با ماشین های ساده در اختلاف محور غلتک تحتانی با غلتک فوقانی می باشد. این امر سبب می شود تا:

۱-ورق در اثر فشار غلتک های بالا و پایین دچار لهیدگی و ازدیاد سطح نشود.

۲-با استفاده از خود دستگاه نورد بتوان خیلی سریع لبه های ورق را منحنی کرد . ینا بر این نیازی به استفاده از چکش پلاستیکی نمی باشد.

شکل های زیر مراحل انجام کار با این دستگاه ها را نشان می دهد.

قرارگیری ورق در زیر غلتک ها از پشت دستگاه

۱-قرارگیری ورق در زیر غلتک ها از پشت دستگاه

منحنی کاری لبه

۲-منحنی کاری لبه

جانمایی لبه دیگر ورق از جلو دستگاه

۳-جانمایی لبه دیگر ورق از جلو دستگاه و منحنی کاری آن

انجام رول کاری مرحله به مرحله

۴-انجام رول کاری مرحله به مرحله تا اتمام کار

  • رول کاری با ماشین صاف کننده چهار غلتک:

این ماشین ها به منظور رول کاری ورق های متوسط و ضخیم طراحی شده اند. شکل های زیر نحوه قرارگیری و طریقه حرکت غلطک ها را در این ماشین نشان می دهد.

مزیت این ماشین ها آن است که با صرف وقت کمتر و بدون نیاز به چرخش ورق می توان دو طرف ورق ها را منحنی کرد. شکل های زیر مراحل کار با این دستگاه را نشان می دهد.

رول کاری با ماشین صاف کننده چهار غلتک

رول کاری با دستگاه پرس

  • رول کاری با دستگاه پرس:

ورق های ضخیم را می توان به وسیله پرس های هیدرولیک افقی یا عمودی و با استفاده از سمبه و ماتریس های خاص رول کاری نمود. شکل روبرو مراحل رول کاری با دستگاه های پرس را نشان می دهد.