شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

باتری روشن - L3 12V-74AH

روشن

L3 12V-74AH

Rate voltage(V) 12
Capacity 20HR(AH) 74
Icc(A) 350
طول 276
عرض 176
ارتفاع 187
Withoutw 11.8
Withw 16.26
این باتری مناسب خودروهای زیر میباشد.

نظرات

نظری

افتضاح هنوز یکسال نشده خراب شده و ماشین استارت نمیزنه

نظری

افتضاح هنوز یکسال نشده خراب شده و ماشین استارت نمیزنه

نظری

افتضاح هنوز یکسال نشده خراب شده و ماشین استارت نمیزنه

نظری

افتضاح هنوز یکسال نشده خراب شده و ماشین استارت نمیزنه

نظر خود را در مورد این باتری ثبت کنید