شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

باشگاه فرهنگی ورزشی آذرباتری

اولین باشگاه والیبال با حمایت بخش خصوصی در استان آذربایجان غربی

باشگاه فرهنگی ورزشی آذر باتری ارومیه به منظور حمایت از والیبال استان و با سرمایه گذاری مستقیم گروه صنعتی آذرباتری ایجاد شده است. 

 

صفحه باشگاه در اینستاگرام   

azarbattery__volleyball@