شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

شرکت آنیل طب آذران

شرکت آنیل طب آذران 

تولید کننده انواع مواد آرایشی و بهداشتی

آدرس کارخانه : ارومیه، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان صنعتگران ۲، خیابان یازدهم، پلاک ۴

شماره تماس کارخانه:۲۲-۲۱-۰۴۴۳۳۷۴۴۹۲۰

آدرس وب سایت : www.anilteb.ir