شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

نگین طراحان آذر پویا

فروش عمده (شمالغرب کشور)- فروش خرده-خدمات پس از فروش محصولات آذرباتری

نگین طراحان آذر پویا در زمینه فروش عمده برای استان های شمال غرب ایران ,فروش خرده, خدمات پس از فروش محصولات آذرباتری فعال می باشد. 

آدرس: ارومیه، جنب کوچه شهید پیکار

 04432353556 شماره تماس