شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

ذوب فلزات مرتاض

تامین کننده اصلی سرب مصرفی آذرباتری

کارخانه ذوب فلزات مرتاض اصلی ترین تامین کننده سرب مصرفی آذرباتری میباشد که روزانه بیش از 50 تن سرب خالص 99/98 تامین و در اختیار خط تولید فرار میدهد.

آدرس کارخانه : ارومیه شهرک صنعتی فاز 2 خیابان 14

شماره تلفن کارخانه : 04433744342