شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

اخبار آذرباتری

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی

گزارش تصویری بازدید هیئت تجاری عراق به همراه رئیس سازمان همیاری استان از مجموعه آذر باتری

گزارش تصویری بازدید هیئت تجاری عراق به همراه رئیس سازمان همیاری استان از مجموعه آذر باتری

گزارش تصویری بازدید هیئت تجاری عراق به همراه رئیس سازمان همیاری استان از مجموعه آذر باتری

دلایل خراب شدن باطری

دلایل خراب شدن باطری

دلایل خراب شدن باطری

خودروی خود را برای زمستان اماده کنید

خودروی خود را برای زمستان اماده کنید

خودروی خود را برای زمستان اماده کنید

معرفی واحد HSE

معرفی واحد HSE

معرفی واحد HSE

پیام تسلیت آذرباتری در پی شهادت سردار سلیمانی

پیام تسلیت آذرباتری در پی شهادت سردار سلیمانی

پیام تسلیت آذرباتری در پی شهادت سردار سلیمانی

گزارشی از واحد کنترل کیفی

گزارشی از واحد کنترل کیفی

گزارشی از واحد کنترل کیفی

 جلسه در وزارت صمت و نهایی سازی تولید خودروی وانت در ارومیه

جلسه در وزارت صمت و نهایی سازی تولید خودروی وانت در ارومیه

حضور دکتر وحدت طلب در وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نهایی سازی پروژه تولید خودرو ی وانت در ارومیه

گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان

گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان

گزارش تصوری از صادرات باتری به افغانستان