شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

افتخارات و تقدیر نامه ها

iso 2008

iso 2008

دریافت نشان استاندارد ایزو

iso 9005

iso 9005

دریافت نشان استاندارد ایزو

IATF

IATF

دریافت نشان استاندارد IATF