شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
مدیر عامل باشگاه اذر باتری ارومیه مشخص شد

مدیر عامل باشگاه اذر باتری ارومیه مشخص شد

دکتر ایدین وحدت طلب مدیر کارخانهجاتگروه تولیدی اذرباتری  با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل باشگاه اذر باتری ارومیه منصوب شد