شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
 معرفی واحد کنترل کیفیت مواد اولیه

معرفی واحد کنترل کیفیت مواد اولیه

معرفی واحد کنترل کیفیت مواد اولیه

واحد کنترل کیفیت مواد اولیه شرکت آذر باتری به مدیریت مهندس حجت نیک منش، کارشناس شیمی کاربردی، به منظور حفظ، ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات خود به صورت یک واحد مستقل در این شرکت فعالیت دارد و با در اختیار داشتن تجهیزات دقیق آزمایشگاهی (آزمایشگاه تر- مکانیک کوانتومتری) و حضور متخصصین برجسته به انجام آزمونهای خاص و دقیق بر روی انواع مواد اولیه ورودی به شرکت،جهت ترویج محصولات استاندارد با هدف افزایش ضریب کیفیت محصولات می پردازد.

محدوده فعالیت های واحد کنترل کیفیت مواد اولیه هم راستا با واحد تولید از ابتدایی ترین مرحله یعنی خرید مواد اولیه تا نهایی ترین مرحله ( ارائه محصول به مشتری)، لازم و ضروری است. لذا این واحد در صدد است با دنبال کردن مباحث زیر هرچه بیشتر موجبات جلب رضایت مشتریان را فراهم آورد:

 • کنترل مواد ورودی
 • کنترل حین تولید به منظور اقدامات پیشگیرانه
 • نمونه گیری از محصولات
 • بازرسی نمونه ها

 

 • اهداف واحد کنترل کیفیت مواد اولیه شرکت آذر باتری جهت ارتقاء روزافزون مجموعه شامل موارد زیر میباشد:
 • حفظ استانداردهای تعیین شده سازمانی
 • تصحیح انحرافات فرایند تولید
 • افزایش بازده کیفی
 • بهبود فرآیند کاری
 • افزایش بهره وری

 

 • مراحل کنترل در دو سر فصل کلی تقسیم بندی می شود:
 • کنترل مواد اولیه و تطابق مشخصات آنها با نیازهای شرکت
 • کنترل حین فرآیند تولید و مطابقت با استانداردها

 

۱- کنترل مواد اولیه ورودی:

کلیه مواد ورودی تاثیرگذار برروی کیفیت محصول در بدو ورود به کارخانه مورد ارزیابی قرار میگیرند. در صورت تایید واحد کنترل کیفیت مواد اولیه و انطباق با معیار پذیرش تعیین شده اجازه استفاده در فرآیند تولید را دارند.

۲- کنترل حین فرآیند تولید:

محصولات میانی در هر مرحله از تولید مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و در صورت تامین مشخصه های فنی در مرحله بعدی مورد استفاده قرار میگیرند.

محصولات میانی غیر منطبق تا زمان تعیین تکلیف و انجام اقدام اصلاحی اجازه فراوری در فرآیند تولید را ندارند.

بطور کلی در مراحل مختلف تولید (حین فرآیند) آزمون های ابعادی، خواص مکا نیکی و آلیاژی (آزمایشگاه کوانتومتری) تحت کنترل قرار دارند.

۳- کنترل محصولات نهایی:

محصولات تولیدی در مرحله نهایی و تکمیل شده نیز مورد بررسی قرار می گیرند. کنترل محصول در این مرحله شامل کنترل های ابعادی مواد اولیه مورد استفاده، عدم دفرمگی مواد اولیه مورد استفاده طی اتمام فرآیند تولید، مواد اولیه بکار برده شده در واحد بسته بندی و  می باشند.

* بدیهی است دستیابی به هر یک از اهداف مذکور بدون در اختیار داشتن تجهیزات مناسب امکان پذیر نخواهد بود. لذا آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه شرکت آذر باتری با در اختیار داشتن تجهیزات آزمایشگاهی دقیق، سعی در ارائه خدمات مناسب به مشتریان را دارد

.