شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

سرعت پيشرفت و گسترش فناوری های جديد در عرصه توليد صنعتی در قرن حاضر بسيار چشمگير میباشد. قطعا توليد كنندگان و بنگاههای اقتصادی كه نتوانند خود را با اين سرعت فوق العاده تطبيق دهند جايی در آينده كسب و كار نخواهند داشت. در همين راستا شركت آذرباتری همواره در تلاش است تا بتواند در باتريهای توليدی خود از بهترين مواد خام درجه يك و پيشرفته ترين تكنولوژی های موجود در خطوط توليد استفاده كرده و توانسته است باتري هايی با امپرهای مختلف با كارايی موثر كه در انواع خودروهای سبك، سنگين و تراكتور كاربرد دارند را توليد كند. تيم مديريتی شركت همواره  بر آن است با برنامه ريزی های صحيح و به موقع راندمان خط توليد و كاركنان را بالا برده تا بتواند نه تنها در بازار داخلی رقابت كند بلكه در بازار های بين المللی نيز بتواند  بازاری براي خود داشته باشد. كيفيت ممتاز، قيمت رقابتی و گارانتی محصولات باعث رضايت هميشگی  مشتريان از شركت اذرباتری بوده و  شعار ما نيز همواره بر اين است كه مشتريان تضمين كننده تداوم حيات ما می باشند.