شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

اخبار آذرباتری

ازديد كارشناسان اتريشی از شركت آذرباتری

ازديد كارشناسان اتريشی از شركت آذرباتری

در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 24-23/6/1394 تعدادی از كارشناسان اتريشی

بازديد كارشناسان اتريشی از شركت آذرباتری

بازديد كارشناسان اتريشی از شركت آذرباتری

در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 24-23/6/1394 تعدادی از كارشناسان اتريشی در صنعت باتری خودرو از محل شركت آذرباتری ديدن خواهند كرد.

حضور مهندس كاظم مرتاض در سالن اجلاس سران

حضور مهندس كاظم مرتاض در سالن اجلاس سران

روز سه شنبه رئيس جمهور اتريش و هيات همراه متشكل از وزرا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی: ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای افزایش ارزش افزوده.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی: ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای افزایش ارزش افزوده.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی: ارتباط صنعت و دانشگاه .

سند تفاهم نامه همکاری کارخانه آذرباتری و دانشگاه آزاد اسلامی

سند تفاهم نامه همکاری کارخانه آذرباتری و دانشگاه آزاد اسلامی

سند تفاهم نامه همکاری کارخانه آذرباتری و دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر واشقانی فراهانی در ارومیه، به امضا رسید