شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

اخبار آذرباتری

مدیر عامل باشگاه اذر باتری ارومیه مشخص شد

مدیر عامل باشگاه اذر باتری ارومیه مشخص شد

باتری سربی اسیدی

باتری سربی اسیدی

۵ دلیل اصلی خرابی باتری خودرو

۵ دلیل اصلی خرابی باتری خودرو

۵ دلیل اصلی خرابی باتری خودرو

افزایش عمر باتری خودرو با ۷ روش کاربردی و آسان

افزایش عمر باتری خودرو با ۷ روش کاربردی و آسان

افزایش عمر باتری خودرو با ۷ روش کاربردی و آسان

هرآنچه باید قبل از خرید باطری ماشین بدانید

هرآنچه باید قبل از خرید باطری ماشین بدانید

هرآنچه باید قبل از خرید باطری ماشین بدانید

 معرفی واحد کنترل کیفیت مواد اولیه

معرفی واحد کنترل کیفیت مواد اولیه

معرفی واحد کنترل کیفیت مواد اولیه

گزارشی از خط مونتاژ

گزارشی از خط مونتاژ

گزارشی از خط مونتاژ

شرکت تولیدی آذر باتری  جهت تکمیل کادر خود  مهندس مکانیک مهندس صنایع و کاربر اپراتور و کارشناس بازاریابی و فروش استخدام می کند.

شرکت تولیدی آذر باتری  جهت تکمیل کادر خود  مهندس مکانیک مهندس صنایع و کاربر اپراتور و کارشناس بازاریابی و فروش استخدام می کند.

روش تشخیص خرابی باتری خودرو؛ چالش دوران قرنطینه کرونایی

روش تشخیص خرابی باتری خودرو؛ چالش دوران قرنطینه کرونایی

روش تشخیص خرابی باتری خودرو؛ چالش دوران قرنطینه کرونایی