شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

افتخارات و تقدیر نامه ها

iso 9001: 2015

iso 9001: 2015

دریافت نشان مدیریت کیفیت (quality management certificate)

IATF

IATF

دریافت نشان استاندارد IATF -standard badge