شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

نمایندگی ها و دفاتر فروش باتری

خوزستان

Representative Representatives and Battery Sales Offices of the Province خوزستان

  • اهواز
    آقای عزیز جلودار
    9160700086
    اهواز بولوار آیت اله بهبهانی - بازرگانی جلودار