شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

نمایندگی ها و دفاتر فروش باتری

مازندران

Representative Representatives and Battery Sales Offices of the Province مازندران

 • قائم شهر
  آقای بخشی
  قائم شهر کیبلومتر 1 جاده ساری بازرگانی باتری بخشی
 • بابل
  مهدی بخشی
  1132254275
  ابتدای جاده قایم شهرجنب بانک ملت