شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

باتری سولیفان - L1 12V-50AH

سولیفان

L1 12V-50AH

Rate voltage(V) 12
Capacity 20HR(AH) 50
Icc(A) 250
طول 206
عرض 173
ارتفاع 187
Withoutw 8.8
Withw 12.5
این باتری مناسب خودروهای زیر میباشد.

نظرات

Baafup

dark web site list <a href="https://darkfox-onlinedrugs.com/ ">dark markets malta </a>

نظر خود را در مورد این باتری ثبت کنید

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(/home/azarbattery/storage/framework/sessions/21f685d9f58c1eaa6edca216eed1ffc64cc583f6): failed to open stream: Disk quota exceeded

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(/home/azarbattery/storage/framework/sessions/21f685d9f58c1eaa6edca216eed1ffc64cc583f6): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/azarbattery/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/azarbattery/storage/framework/sessions/21f685d9f58c1eaa6edca216eed1ffc64cc583f6', 'contents' => 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"nMMRdgaT0WfsR2XirDWWwIeD3WxhEtDuGVPO4BiQ";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:45:"http://www.azarbattery.ir/product/L1-12V-50AH";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716599470;s:1:"c";i:1716599470;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/azarbattery/storage/framework/sessions/21f685d9f58c1eaa6edca216eed1ffc64cc583f6', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"nMMRdgaT0WfsR2XirDWWwIeD3WxhEtDuGVPO4BiQ";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:45:"http://www.azarbattery.ir/product/L1-12V-50AH";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716599470;s:1:"c";i:1716599470;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/azarbattery/storage/framework/sessions/21f685d9f58c1eaa6edca216eed1ffc64cc583f6', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"nMMRdgaT0WfsR2XirDWWwIeD3WxhEtDuGVPO4BiQ";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:45:"http://www.azarbattery.ir/product/L1-12V-50AH";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716599470;s:1:"c";i:1716599470;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('21f685d9f58c1eaa6edca216eed1ffc64cc583f6', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"nMMRdgaT0WfsR2XirDWWwIeD3WxhEtDuGVPO4BiQ";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:45:"http://www.azarbattery.ir/product/L1-12V-50AH";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716599470;s:1:"c";i:1716599470;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58