شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو

نظر سنجی از نمایندگی

مشتری گرامی برای درک بهتر نیازها،انتظاراتوپیشنهادات شما اقدام به نظر سنجی میزان رضایتمندی شماعزیزان نموده ایم .خواهشمدیم با صرف بخشی از وقت گرانبهایتان در تکمیل این پرسشنامه مارا یاری فرمایید.