شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
 جلسه در وزارت صمت و نهایی سازی تولید خودروی وانت در ارومیه

جلسه در وزارت صمت و نهایی سازی تولید خودروی وانت در ارومیه

جلسه در وزارت صنعت معدن و تجارت با حضور مقام علی وزارت و استاندار پر تلاش آذربایجان غربی و نماینده ساعی ارومیه جناب اقای حضرتپور در خصوص نهایی سازی پروژه تولید خودرو وانت در ارومیه