شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
نشست اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه و اعضای اتاق های جنوب کشور عراق

نشست اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه و اعضای اتاق های جنوب کشور عراق

 

 آخرین نشست اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه و اعضای اتاق های جنوب کشور عراق با حضور مدیریت محترم گروه آذرباتری
 

نشست b2b فعالان اقتصادی آذربایجان غربی با اعضای اتاق های بازرگانی عراق که در محل اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد. کشور عراق فرصت های سرمایه گذاری خوبی برای ایران دارد که امکان احیا و یا توسعه واحدهای راکد تولیدی را فراهم خواهد.