شرکت آذرباتری ارومیه تولید کننده باتری خودرو
گزارش تصویری بازدید معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از کارخانه اذرباتری

گزارش تصویری بازدید معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از کارخانه اذرباتری

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی و فرماندار محترم ارومیه ومدیر کل صنعت معدن و تجارت استان و معاونت امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان از ظرفیت های هلدینگ آذرباتری